Mediacje Gliwice

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby – mediatora. Mediator sądowy jest neutralny wobec stron i ich konfliktu, wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu porozumienia.

Mediacja, daje stronom możliwość współdecydowania w swojej sprawie. Pozwala poznać i zrozumieć w pokojowej atmosferze wzajemne stanowiska dzięki mediatorowi zdystansowanemu wobec problemu.

Mediator Gliwice

Ugoda zawarta przed mediatorem po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem oraz przez nadanie jej klauzuli wykonalności jest tytułem wykonawczym. Mediacje mogą dotyczyć zarówno obszaru rodziny, spraw cywilnych jak również obszaru biznesowego. Mediator rodzinny przede wszystkim zajmuje się obszarem alimentów, ustalenia kontaktów z dziećmi, przygotowaniem do rozwodu. Mediator cywilny to mediator zajmujący się roszczeniami między stronami , podziałem majątku czy np. zniesieniem współwłasności. Mediator gospodarczy pomaga klientom biznesowym  w rozwiązywaniu sporów. Konflikty międzyludzkie były, są i będą ale próba ich ugodowego rozwiązania świadczy o dojrzałości i odpowiedzialności. Zawsze lepsza jest mediacja i ugoda niż rozprawa i wyrok.

Do Państwa dyspozycji

Zapraszamy do kontaktu

Jako pracownik Kancelarii Prawnej zdobyłam doświadczenie, które jest niezbędne w pracy mediatora. Pozwala mi ono na wypracowywanie porozumienia między skonfliktowanymi stronami, a tym samym przyczyni się do polubownego zakończenia sprawy. Prowadzę mediacje rodzinne, cywilne oraz gospodarcze.

Jestem wpisana na listę stałych mediatorów sądowych w Sądzie Okręgowym w Gliwicach i w Sądzie Okręgowym Katowicach.

Serdecznie zapraszam do kontaktu!