Mediator w sprawach

Mediator a sprawy rodzinne

Mediacje oraz podpisanie ugody może dotyczyć np.:

 • ustalenie wysokości alimentów na rzecz dzieci lub małżonka,
 • podział majątku wspólnego,
 • określenie sposobu korzystania z mieszkania,
 • przyznanie mieszkania jednemu z małżonków,
 • wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi i kontakty z małoletnimi dziećmi ( porozumienie rodzicielskie)
 • zniesienie alimentacji przez pełnoletniego uprawnionego do ich pobierania itp.

Mediator a sprawy cywilne

Mediacje oraz podpisanie ugody może dotyczyć np. :

 • zniesienie współwłasności
 • zapłaty;
 • działu spadku;
 • zadośćuczynienie itp.

Mediator a sprawy gospodarcze

Mediacje oraz podpisanie ugody może dotyczyć np.:

 • zapłaty,
 • wykonanie umów,
 • ustalenie odszkodowań,
 • roszczeń wspólników i akcjonariuszy,
 • ustalanie obowiązków w ramach umowy.

Nie jest jednak dopuszczalna w postępowaniu nakazowym i upominawczym oraz w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.